• Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.
  • V případě nevhodně zvoleného způsobu přepravy (zboží přesáhne hmotnost, pro kterou Kupující přepravu zvolí) ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn bez předchozího upozornění způsob přepravy změnit v odpovídající.
  • Zboží uvedené ve stavu "skladem" znamená, že je skadem u některého z našich dodavatelů. Většinou není připraveno k vyzvednutí ani odeslání v den objednávky, protože zboží musí nejprve dorazit od dodavatelů k nám. Zboží zajišťujeme až na základě zákaznických objednávek. V případě platby zákazníka před dodáním čekáme na připsání platby od zákazníka na náš bankovní účet. Při platbě platební kartou je pro nás směrodatná zpráva od zprostředkovatele plateb o rezervaci finančních prostředků nebo o stažení finančních prostředků z účtu zákazníka.

Nasledujte nás na Facebooku